top of page
  • Writer's pictureHarri Takala

Kuinka IT tukee digitalisaatiokehitystä

Olet kuullut useassa eri yhteydessä, kuinka liiketoiminnan on kannettava vastuuta ja huolehdittava ensisijaisesti itse tilannekuvan ylläpitämisestä ja kehittämisestä. On kuitenkin yksi kokonaisarkkitehtuurin sektori, missä vastuu on tietohallinnolla. Se on teknologia-arkkitehtuuri.


Teknologia-arkkitehtuuri koostuu asioista mitä me ymmärrämme perinteisesti olemme ymmärtäneet IT:nä. Maailma on toki kovin erilainen tänään kuin pari kymmentä vuotta sitten edelleen sen peruskiviä ovat palvelimilla pyörivät keskitetyt palvelut, erilaiset päätelaitteet ja verkot, joilla kokonaisuuden eri palat saadaan yhdistymään toisiinsa.

Vaikka laitteisiin ja ”rautaan” perustavat palvelut ovat pala palalta vähentyneet teknologia ympäristöistä, erilaisten palveluiden määrä on kuitenkin sovellus- ja IoT-ratkaisujen lisääntyessä kasvanut voimakkaasti. Laiteympäristöihin liittyvä konfigurointi on siirtynyt erilaisissa pilvissä olevien palveluiden konfigurointiin ja toiminnan optimointiin. Ympäristön hajautumiseen liittyvät haasteissa korostuu tietoturvallisuus -jokainen uusi liiketoiminnan pilvipalvelu tuo uuden ulottuvuuden ja jokaisen ratkaisun osalta on varmistuttava sen riittävästä tasosta.


Teknologia-arkkitehtuurin hallinnassa on oleellista ymmärtää sidokset sovellus- ja data-arkkitehtuuriin ja näiden kautta liiketoiminta-arkkitehtuuriin. Käytännössä lähes kaikki teknologia-arkkitehtuuriin komponentit palvelevat sovellusten kautta liiketoimintaa ja jotta siinä tehtävässä onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla, on ymmärrettävä miten nämä maailmat kiinnittyvät toisiinsa.

Teknologia-arkkitehtuurin sitominen sovellus- ja data-arkkitehtuuriin on liiketoiminnan ja IT:n siltojen rakentamista.

Liiketoiminta pystyy kertomaan käyttämiensä palveluiden kriittisyyden ns. käyttörajapinnan osalta, mutta ei sitä, että mitkä sovelluskomponentit tai varsinkaan sen taustalla olevat infraratkaisut muodostavat kriittisen polun. Yksittäisen www-palvelun sertifikaatin vanhentuminen voi johtaa koko tuotannonohjausjärjestelmän käyttökatkoon. Se että tiedettiinkö tämän kriittisyydestä ennen vian korjausta vai opittiinko se vasta siinä yhteydessä, ei poista sitä että IT:n olisi pitänyt tästä huolehtia. Voi tuntua kohtuuttomalta, mutta vielä kohtuuttomampaa on olettaa että järjestelmän pääkäyttäjänä toimiva tuotantoinsinööri olisi siitä osannut huolehtia. Hänelle sertifikaattimaailma on ISO-alkuista.


Teknologia-arkkitehtuurin hallinnassa korostuu tilannekuvan ja toimintaympäristön ymmärtäminen. Keskiössä ovat ratkaisujen riippuvuussuhteet ja niihin liittyvät pienet mutta oleelliset yksityiskohdat. Hyvä ja ajantasainen tilannekuva palkitaan muutosten yhteydessä ja ongelmatilanteissa kun pystytään nopeasti tunnistamaan vaikutusten piirissä olevat komponentit. Se mahdollistaa myös ennakoivan hallinnan ja erityisesti laadukkaan teknisen tietoturvallisuuden johtamisen. Hyvin useissa tietoturvallisuuden haasteissa on taustalla ollut epätietoisuus tai jopa virhe ratkaisun käytössä. Lyhytaikaiseen testikäyttöön suunniteltu palvelinkapasiteetti unohtui ja muuttui testauksen päätyttyä liiketoimintakriittiseksi palveluksi, jonka tietoturvapäivittämiseen ei oltu varauduttu. Ja sitten jotain osui tuulettimeen.

Liiketoimintalähtöinen tietohallinto huolehtii sovellus- ja data-arkkitehtuurin ymmärtämisestä. Vaikka heiltä ei sitä pyydettäisi.

Comments


bottom of page