top of page
More Understanding

​Hyvä johtaminen lähtee ymmärryksestä.

Ymmärrys

Tärkeintä on ymmärtää paikka ja tilanne, jossa juuri nyt seisot. Kun katselet ympärillesi, näet ja tunnistat asioita, mutta ymmärrätkö näkemääsi?

Tiedätkö mitä sinun on seuraavaksi tehtävä? Nämä ovat kysymyksiä, joita digitalisaatiojohtamisessa usein pohditaan

Tämän päivän teknologiakenttä on hyvin moniulotteinen.

Pienimmätkin organisaatiot ja toiminnot sisältävät runsaasti erilaisia teknologiakokonaisuuksia ja työkaluja sekä datalähteitä. Toimintaympäristö
muuttuu ja teknologiat kehittyvät. Kaiken keskellä ovat ihmiset liiketoimintaprosessien tavoitteiden ja vaatimusten kanssa. Olemme olemassa juuri heitä varten.

Kuinka ihminen, teknologia ja liiketoiminta yhdistetään?

Mitkä ovat Sinun tilanteessasi prioriteetit ja askelten pituudet?

Kuinka Sinun liiketoimintastrategiaasi integroidaan ihmistesi kanssa yhteensopiva teknologia?

Parempia tuloksia

Matkalla tulevaisuuteen tulee vastaan lukuisia murrospisteitä ja osa niistä on
sellaisia, että Sinun on vaikeaa selvitä niistä yksin.

Syitä voi olla useita, mutta eteenpäin on päästävä. Sinun on kyettävä ylittämään
murrosvaihe nopeasti.

Haastavissa tilanteissa haluat olla varma, että onnistut.

Ladder_195774660.jpg
Better Results

Pysyvä muutos.

Digitaaliseen tulevaisuuteen siirtyminen ei ole pikamatka. Se vaatii pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta ja rakenteita. Organisaatiosi digitalisaatiokyvykkyyttä pitää vahvistaa kestävästi jatkuvana prosessina. Sitä ei tehdä sankarisuorituksilla, eikä osteta kumppanilta. Se tehdään itse arjessa, eri tasoilla organisaatiota. Ja pieninä askelina.

Liiketoiminnassa murrosvaiheet voivat olla merkittäviä teknologiamuutoksia tai uusien ratkaisujen käyttöönottoja.
 
Ne voivat olla yritysjärjestelyjä - sulautumisia tai irtaantumisia.
Näissä tilanteissa liiketoimintaympäristöösi kohdistuu merkittävä muutospaine ja teknologia on sovitettava uusiin vaatimuksiin ja tarpeisiin.

Liiketoimintaprosessien ja ennen kaikkea liiketoiminnan avainihmisten ymmärtäminen eri organisaatiotasoilla on avainasemassa. Nämä hankkeet ovat aina enemmän liiketoiminnan kehittämishankkeita kuin IT-projekteja.
 
Teknologia ja data ovat vain työkaluja.

Breakthrought in digitalization

Tällä matkalla me voimme auttaa Sinua.

Teknologian ja datan uudenlaisessa hyödyntämisessä keskeistä on ihminen ja ihmisen toiminnan muuttuminen. Ihmiset vievät muutoksen prosesseihin ja liiketoimintaan ja tekevät digitalisaation.
 
Varmistamme erilaisten jatkuvien prosessien avulla ajantasaisen tilannekuvan, autamme tunnistamaan ja jäsentämään kehittämiseen liittyvät suunnat ja askeleet. Huolehdimme, että suunnitelmat myös toteutetaan ja tarvittaessa autamme Sinua ja muita avainihmisiä kehittämisessä.

Arvostamme yksinkertaisia asioita ja tuloksia.

Tuomme Sinulle rakenteen ja valmiit prosessit liiketoimintaasi sovitettavaksi.
Annamme läpinäkyvyyden ja hallittavuuden mahdollistavat oleellisiin asioihin keskittyvät työkalut. Me emme ulkoista digitalisaatiokehitystä vaan parannamme Sinun kyvykkyyksiäsi ja viemme tekemisen uudelle tasolle.

Teemme Sinusta lajisi vahvimman.

bottom of page