kuinka autamme sinua

 

Tämän päivän teknologiakenttä on hyvin moniulotteinen.

Pienimmätkin organisaatiot ja toiminnot sisältävät runsaasti erilaisia teknologiakokonaisuuksia ja työkaluja sekä datalähteitä.

Toimintaympäristö muuttuu ja teknologiat kehittyvät. Kaiken keskellä ovat ihmiset liiketoimintaprosessien tavoitteiden ja vaatimusten kanssa. Olemme olemassa juuri heitä varten.

 

Autamme Sinua ymmärtämään. Opastamme tunnistamaan oikeat polut ja annamme ohjeita onnistumaan matkalla.

Kuinka ihminen, teknologia ja liiketoiminta yhdistetään?

Mitkä ovat Sinun tilanteessasi prioriteetit ja askelten pituudet?

Kuinka Sinun liiketoimintastrategiaasi integroidaan ihmistesi kanssa yhteensopiva teknologia ja digitalisaatio?

Hyvä johtaminen lähtee ymmärryksestä.

Lisää ymmärrystä.

 Tärkeintä on ymmärtää paikka ja tilanne, jossa juuri nyt seisot. Kun katselet ympärillesi, näet ja tunnistat asioita, mutta ymmärrätkö näkemääsi?

Jos ymmärrät, tiedätkö mitä sinun on seuraavaksi tehtävä? Nämä ovat kysymyksiä, joita digitalisaatiojohtamisessa usein pohditaan.
 

Parempia tuloksia.

Matkalla tulevaisuuteen tulee vastaan lukuisia murrospisteitä ja osa niistä on sellaisia, että Sinun on vaikeaa selvitä niistä yksin.

 

 

Syitä voi olla useita – ehkä voimavarasi juuri nyt ovat jo käytössä muualla, mutta eteenpäin on päästävä. Tai sitten Sinun on kyettävä ylittämään murrosvaihe nopeasti.

 

 

Usein tilanteet ovat vaikeita ja haluat olla varma, että onnistut.

Me loikkaamme kanssasi seuraavalle tasolle.

Liiketoiminnassa murrosvaiheet voivat olla merkittäviä teknologiamuutoksia tai uusien ratkaisujen käyttöönottoja.

 

Ne voivat olla yritysjärjestelyjä - sulautumisia tai irtaantumisia.

Näissä tilanteissa liiketoimintaympäristöösi kohdistuu merkittävä muutospaine ja teknologia on sovitettava uusiin vaatimuksiin ja tarpeisiin.

Liiketoimintaprosessien ja ennen kaikkea liiketoiminnan avainihmisten ymmärtäminen eri organisaatiotasoilla on avainasemassa. Nämä hankkeet ovat aina enemmän liiketoiminnan kehittämishankkeita kuin IT-projekteja.

 

Teknologia ja data ovat vain työkaluja.

 

Pysyvä muutos.

Digitaaliseen tulevaisuuteen siirtyminen ei ole pikamatka. Se vaatii pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta ja rakenteita. Organisaatiosi digitalisaatiokyvykkyyttä pitää vahvistaa kestävästi jatkuvana prosessina. Sitä ei tehdä sankarisuorituksilla, eikä osteta kumppanilta. Se tehdään itse arjessa, eri tasoilla organisaatiota usein pieninä askelina.

 

Tällä matkalla me voimme auttaa Sinua.

Teknologian ja datan uudenlaisessa hyödyntämisessä keskeistä on ihminen ja ihmisen toiminnan muuttuminen. Ihmiset vievät muutoksen prosesseihin ja liiketoimintaan ja tekevät digitalisaation.

 

Varmistamme erilaisten jatkuvien prosessien avulla ajantasaisen tilannekuvan, autamme tunnistamaan ja jäsentämään kehittämiseen liittyvät suunnat ja askeleet. Huolehdimme että suunnitelmat myös toteutetaan ja tarvittaessa autamme Sinua ja organisaation avainihmisiä kehittämisessä.

Arvostamme yksinkertaisia asioita ja tuloksia.

Tuomme Sinulle rakenteen ja valmiit prosessit liiketoimintaasi sovitettavaksi.

Annamme läpinäkyvyyden ja hallittavuuden mahdollistavat oleellisiin asioihin keskittyvät työkalut. Me emme ulkoista digitalisaatiokehitystä vaan parannamme Sinun kyvykkyyksiäsi ja viemme tekemisen uudelle tasolle.

Teemme Sinusta lajisi vahvimman.

Main_Logo-(1).png

© Digileaper. 2020. Kaikki Oikeudet Pidätetään.

  • Facebook Digileaper
  • LinkedIn Digileaper