top of page

Tilannekuvasta digistrategiaan ja tiekarttaan

Digitalisaatiokehitys lähtee hyvästä nykytilanteen ymmärtämisestä. Oli sitten kyseessä järjestelmän hyödyntämisen suunnittelu tai digitalisaatiostrategian rakentaminen, yritysjärjestelyn suunnittelu tai liiketoimintayksikön toiminnan kehittäminen - lähtöpisteen kattava ymmärrys on keskeisin onnistumiseen vaikuttava tekijä.

Yhtä tarkeää on ymmärtää toiminnan tavoitetila ja varmistaa että ihmiset organisaatiossa jakavat ja ymmärtävät sen samalla tavalla. Strategia ja tiekartta yhdistävät nämä kaksi pistettä yhtenäiseksi poluksi.

Kaikkien tärkeintä on huolehtia, että tämä tehdään yhdessä organisaation ihmisten kanssa. Kun tekemiseen sitoutetaan alusta lähtien ihmisiä liiketoiminnan eri alueilta, saadaan hyödynnettyä koko organisaation osaaminen ja ymmärrys.

Meidän tehtävämme digistrategian ja tiekartan rakentamisessa on varmistaa, että se lähtee ihmisisistä ja se tehdään ihmisten kanssa. Ne ovat tärkeimmät ainekset menestysreseptissä.

 

Sinä olet digitalisaatio.  

Miten digistrategia ja tiekartta rakennetaan

Digitalisaatio on erottamaton osa liiketoimintaa ja kaikki lähtee liiketoimintaympäristön ymmärtämisestä.

 

Autamme mallintamaan prosessirakenteet sekä toiminnan kannalta keskeisimmät pääprosessit, jotka konkretisoivat organisaation keskeistä toimintaa ja tarkoitusta. 

Organisaation liiketoimintastrategian ja arvomaailman tavoitteet konkretisoidaan ihmisen kokoisiin vaatimuksiin, joiden avulla kirastetaan strategiaa osaksi päivittäistä toimintaa.

Liiketoiminta ja ihmisten kiinnitetään heti alussa toisiinsa ja samalla sitoutetaan myös ihmiset tilannekuvan ja tiekartan rakentamiseen. 

Digitalisaatio rakennetaan ihmisille ihmisten kanssa.

Digitalisaatio konkretisoituu erilaisina sovelluksina, pilvipalveluina, IoT-laitteina ja muina teknisinä elementteinä. Yhä merkittävämpi digitalisaation ulottuvuus muodostuu datasta, jota virtaa sovellusten välillä ja kerääntyy tietokantoihin ja -varastoihin. 

Millä tavalla liiketoiminta hyödyntää teknologiaa ja miten se konkretisoituu ihmisten työssä? Miten teknologia liittyy prosessien muodostamaan arvoketjuun - ohjataanko prosessia ERP-järjestelmällä vai sankarisuorituksilla ja onko myynnin liidien hallinta CRM:ssä vai myyjäkohtaisessä Excelissa? 

 

Digitalisaatiostrategian ja tiekartan tarkoituksena on parantaa olemassa olevien työkalujen hyödyntämistä ja tunnistaa uusia ratkaisuja kaipaavat tarpeet, mutta myös ne mistä on syytä päästä eroon.

Tekniikan hyödyntämisen ymmärtäminen liiketoimintaprosessien ja ihmisten hyödyntämisen näkökulmasta on keskeinen elementti liiketoimintalähtöiseen suunnitteluun.

Teknologia on vain teknologiaa. 
Hyödyntäminen muuttaa sen kilpailutekijäksi

AdobeStock_495518885-[Converted].jpg

Tilannekuva ja tiekartta digitaalisen kaksosen kautta

Tiekartan ja strategian rakentaminen on projekti, jonka aikana keräämme paljon dataa toimintaympäristöstä. Tässä ihmisten apuna on Twin -pilvipalvelu, joka tuo rakenteen ja mallin erilaisten sisältöjen dokumentoinnille. 

Se on rakennettu liiketoiminnan ihmisiä varten, jota jokainen avainhenkilö pystyy hyödyntämään. 

 

Twin mahdollistaa tehokkaan ja osallistavan tekemisen ja samalla tuottaa ymmärrystä ja tuloksia koko prosessin ajan. Twin mahdollistaa myös meidän asiantuntijoidemme työn kohdistamisen eniten lisäarvoa tuottaviin asioihin.

 

Sinne rakennettu perusta on käytettävissä myös kun tiekarttaa ja strategiaa aletaan toteuttaa - mikään prosessin aikana kerätty tieto jää kertakäyttöiseksi.

Digitaalinen kaksonen muuttaa tiekartan ja digitalisaatiostrategian rakentamisen läpinäkyväksi ja osallistavaksi yhteistyöksi.
 

Kohti tulevaisuutta

Tiekartta ja strategia yhdistää nykyhetken liiketoiminnan tulevaisuuteen. Se luo suunnitelman tekniikan hyödyntämiseen ja arkkitehtuuriin sekä askeleet näiden toteuttamiseen. 

Tärkein asia muutoksessa on ihmisten toiminnan ja liiketoimintaprosessien muuttaminen - tekniikan muutokset ja mahdollisuudet muuttuvat toiminnaksi vain ihmisten kautta - myös se kaikkein automaattisin prosessi. 

Hankkeet ja projektit muodostavat polun tulevaisuuteen, jotka toteuttamalla organisaation digitalisaatiokyvykkyydet nousevat uudelle tasolle. 

Unelmakartta tulevaisuuteen on piirretty - ja jokainen organisaatiosi avainhenkilö allekirjoittaa sen.


 

bottom of page