top of page

Digileaper Oy:n tietosuoja- ja rekisteriselosteet henkilötietojen käsittelystä. 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä

Digileaper Oy, Y-tunnus: 3086633-1 

Yhteystiedot: 
Elektroniikkatie 10 
90590 Oulu

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:  


Digileaper Oy / Harri Takala  
Elektroniikkatie 10 
90590 Oulu 
+358 40 3413 624 
harri.takala@digileaper.com 

2. Rekisteröidyt

Digileaper Oy rekisterinpitäjänä käsittelee vierailijoidemme ja asiakkaidemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679, the General Data Protection Regulation (GDPR) ja muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Käytössämme on eri rekistereitä eri tarkoituksia varten:

 

A. Digileaper Oy:n verkkosivut (www.digileaper.com

Yhteyshenkilöt: Digileaper Oy:n verkkosivuilla julkaistaan yrityksen yhteyshenkilöiden yhteystiedot. Yhteystieto sisältää etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, kuvan ja tehtävän kuvauksen. Tiedot liittyvät oleellisesti työtehtävien tekemiseen. 

Yhteystietolomake: Verkkosivuilla on yhteystietolomake. Lomakkeella yhteyden ottajan antama nimi, sähköpostiosoite sekä kenttä kuinka voimme auttaa, ovat pakollisia tietoja. Muut yhteystiedot ovat vapaaehtoisia. Tietoja käsitellään potentiaalisten asiakkaiden yhteydenottoa varten. 

Verkkosivuilla käytetään evästeitä, jotka tallentuvat käyttäjän verkkoselaimen muistiin.  HubSpot käyttää evästeitä verkkosivujen seurantaa varten. HubSpot käyttämät evästeiden tiedot siirretään ja tallennetaan palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. 

 

B. Asiakkaat 

Asiakkaiden tietojen käsittelyn perusteena on lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen. Asiakkaiden toimeksiantojen yhteydessä tapahtuvan tietojen käsittelyn perusteena on sopimuksen täytäntöönpano. 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:   

 • Asiakassuhteen hoitaminen 

 • Asiakastiedotteiden lähettäminen 

 • Asiakastapahtumat 

 

C. Myyntiin ja markkinointiin liittyvät potentiaaliset asiakkaat 

Myynnin ja markkinoinnin asiakkaiden tietojenkäsittelyn perusteena potentiaalisten yritysasiakkaiden yhteyshenkilöille kohdistettavat myynnin ja markkinoinnin aktiviteetit. Markkinointi potentiaalisten yritysasiakkaiden yhteyshenkilöille on yrityksen oikeutettu etu. 

 

Henkilötietoja käsitellään  

 • Markkinointiviestintä eri kanavissa 

 • Erityyppisten myyntiaktiviteetit suorittaminen  

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  

Yhteystiedot: 

 • yritys 

 • nimi  

 • osoite  

 • sähköposti  

 • puhelinnumero  

 
Asiakastiedot:  

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 

 • laskutustiedot 

 • asiakkaaseen liittyvät myynti ja markkinointiaktiviteetit 

 

Asiakkaan toimeksiannoissa ja Asiakkuuteen perustuvia tietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyviä henkilötietoja ovat esimerkiksi: 

 • yritys 

 • nimi 

 • sähköposti 

 • puhelinnumero 

 • ammattinimike 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen harri.takala@digileaper.com   

 

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

 

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Digileaper kerää asiakassuhteiden ja/tai niihin liittyvien toimeksiantojen hoitamiseksi henkilötietoja. Tiedot kerätään asiakassuhteen syntymisen jälkeen tai jo ennen asiakassuhteen alkamista esim. myynti- tai markkinointitilaisuuksien yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen tai suostumuksen perusteella. 

Asiakastiedot saadaan pääsääntöisesti:  

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä  

 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta 

 • Myynti- tai markkinointitilaisuuksien yhteydessä 

 • Prospektointiselvitysten kautta  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Digileaper Oy:n ulkopuolelle, ellei soveltuva lainsäädäntö toisin vaadi. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:  

 • Visma Solutions Oy 

 • HubSpot 

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti vain niin kauan kuin se on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi ja/tai, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.  

9. Henkilötietojen suojaaminen

Käytämme sopivia teknisiä sekä hallinnollisia tietoturvaratkaisuja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan kuten salausratkaisujen käyttö, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Tietojen siirto eta:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

bottom of page