top of page
MacBook Pro - 1.png

ERP on liiketoiminnan muutosprojekti

ERP projektissa onnistuminen on monen tekijän summa ja onnistuminen tärkeimmät määritellään usein jo hyvin aikaisessa vaiheessa suunnittelupöydällä.

Kuten hyvin tiedämme, ERP on liiketoiminnan kehitysprojekti – ei IT projekti. ERP:n rooli on olla muutoksen mahdollistaja ja katalyytti. Vaikka järjestelmän käyttöönotto onkin projektin varsinainen konkreettinen tavoite, siihen pääseminen edellyttää yleensä merkittäviä muutoksia niin liiketoimintaprosesseissa kuin ihmisten tavassa tehdä työtä.​

Mikä on ERP?
ERP-projektin vaiheet
ERP-hankinnan työkalut

 

Kun haluat tutustua ERP projekteihin enemmän, ole hyvä ja lataa ERP oppaamme.

ERP Käsikirja

marat-gilyadzinov-MYadhrkenNg-unsplash.jpg
erp-opas
mika on erp

Mikä on ERP?

Kun päätetään käynnistää ERP projekti, taustalla on käytännössä tarve uudistaa organisaation toiminnan ohjaamista. ERP on jokaiselle organisaatiolle erilainen ja toiminnot ja liiketoiminta-alueet, joiden toimintaan halutaan hallintaa ja ohjausta määrittävät toiminnanohjausjärjestelmän sisällön.

Tyypillisesti ERP muodostaa kokonaisjärjestelmän, jossa materiaalihallinnon ja tuotannon prosessit yhdistyvät yhteen järjestelmään yhdessä taloushallinnon kanssa. Usein mukana on myös projektinhallinnan sekä myynnin kokonaisuuksia, mutta aina kokonaisuus on organisaatiokohtainen.

Vai onko vanha ERP kuitenkin hyvä?

Usein kohtaamme myös asiakkaita, jotka miettivät olemassa olevan ERP:n hyödyntämistä. Toiminnanohjauksen haasteet eivät aina vaadi uutta järjestelmää – joskus uudelleen käyttöönotto, käytön kehittäminen tai uuden version päivittäminen ovat parhaita ratkaisuja.

Mikä projektissa muuttuu ja milloin vanha ERP on hyvä? 

hafidh-satyanto-boNRsEMxPsY-unsplash.jpg

ERP muutokset yritysjärjestelyissä

Toiminnanohjausjärjestelmä on erityisen merkittävässä roolissa yritysjärjestelyissä ja näissä mitataan todellista muutoskyvykkyyttä. Joskus käy niin, että organisaation toiminnan sydän on vahvasti kiinni ERP:ssä ja mikäli uusi järjestelmä vie vaikkapa ketteryyden tai läpinäkyvyyden, sillä voi olla todella kauaskantoisia ja kohtalokkaita seurauksia.

Kannattaa konsernissa olla yksi ERP? Pitääkö uuden tytäryhtiön vaihtaa järjestelmä?

projektin vaiheet

ERP projektin vaiheet

Projekti rakentuu erilaisista vaiheista ja kun ne tehdään huolellisesti ja oikeassa järjestyksessä on projekti koko matkan hallinnassa ja johtaa hyviin tuloksiin.

Hyvä projekti muodostuu oheisista vaiheista ja on tärkeää, että ne kaikki suoritetaan. Osin vaiheet menevät myös rinnan ja esim. valmistelevia tehtäviä voi olla tarvetta tehdä aikaisesta suunnittelusta lähtien aina käyttöönoton loppumetreille saakka.

Projektin valmistelu ja suunnittelu

Nykytilanteen ymmärtäminen

Tulevaisuuden arkkitehtuuri ja vaatimukset

Valmisteleva kehittäminen

Järjestelmä ja toimittajavalinta

Prestudy ja käyttöönottosuunnittelu 

Käyttöönotto

Operatiiviseen hallintaan siirtyminen ja projektin päätös

Anchor 2

Digileaperilta ERP projektipäällikkö

Me voimme tehdä ERP projektista menestyksen. Olemme täysin riippumaton tekijä hankkeessa. Meillä ei ole minkäänlaisia sidoksia ohjelmistotoimittajiin tai markkinoilla oleviin tuotteisiin – jokaisen hankkeen suunnittelemme ja arvioimme asiakkaan tarpeita vasten. Koskaan tarpeet eivät ole samanlaisia. Olemme myös sisäiseen organisaatioon nähden riippumaton ja tämä tuo objektiivisuuden nähdä asioita ilman sisäistä historian painolastia. 

Me olemme hankkeessa asiakkaan projektipäällikkönä ja tehtävämme on varmistaa projektin onnistuminen.

ERP hankinnan työkalut

Asiantuntemuksen ja kokemuksen lisäksi tuomme mukanamme käyttöösi projektinhallinan työkalut ja projektiportaalin, joka mahdollistaa tehokkaan tehtävien jakamisen ja läpinäkyvyyden projektiin. 

 

ERP kehityksen analysointiin ja suunnitteluun  tuomme lisäksi oman palveluportaalin. Sen avulla tuomme liiketoimintaprosessien analysointiin ja dokumentointiin ratkaisun, jonka avulla pystymme mallintamaan lähtötilanteen ja projektin lopputuleman niin sovellusympäristön kuin data-arkkitehtuurinkin näkökulmista. Järjestelmien roolitukset ja kehitysasiat ovat tärkeä osa ERP projekitin kokonaisuutta kuten myös vaatimusmäärittelyn sisällöt.

erp-tyokalut

Meidän toiminnanohjausjärjestelmä rakentaa onnistuneita projekteja. Se on valmis käyttöösi.

bottom of page