top of page
AdobeStock_495518885-[Converted].jpg

Twin - liiketoiminnan digitaalinen kaksonen

Digileaper Twin on työkalusi digitalisoituvan liiketoiminnan ja kehittämisen hallintaan. Siinä yhdistyvät kyvykkyydet arkkitehtuurin hallintaan, toimintajärjestelmään ja kehittämisen hallintaan. Se on työkalu digitalisaatiojohtamiseen, strategian jalkauttamiseen ja liiketoimintaympäristön mallintamiseen. Samalla se on yksittäisen vastuuhenkilön työkalu hänen vastuullaan olevien asioiden hallintaan.

Tämän päivän organisaatiossa keskeistä on riippuvuuksien ja sidoksien hallinta, joista muodostuu moniulotteinen verkosto liiketoiminnan, ihmisten, teknologian ja datan ympärille. Twin auttaa mallintamaan ja hallitsemaan toimintaympäristön erilaiset elementit ja näihin liittyvät keskeiset ominaisuudet, mutta myös näiden väliset riippuvuudet.

Twin ratkaisee ongelmia 

Orgnisaation tieto jakaantuu epätasaisesti ja on siiloutunutta.

 

Liiketoimintaympäristön rakenteet eivät ole kirkkaat – prosessiymmärrys henkilöityy.

 

Organisaatiot eivät tunne, eivätkä hallitse riippuvuuksia

Helppokäyttöinen

Twin on suunniteltu liiketoiminnan ihmisille helppokäyttöiseksi ja intuitiiviseksi palveluksi, jota opit käyttämään hyvin pienellä opastuksella. Sovelluksen sisäiset ohjeet ja kenttäopastukset auttavat sinua arjessa ja kattavat visualisoinnit auttavat ymmärtämään kokonaisuuksia. 

Helppokäyttöisyyden avulla pysyt sitouttamaan ihmiset huolehtimaan vastuullaan olevista asioista nopeasti ja matalalla kynnyksellä.

Twinin käyttöönotto on nopeaa. Valmiiksi suunnitellut ja heti käyttövalmiit arkkitehtuurin rakenteet ja sisällöt mahdollistavat keskittymisen sisältöön ja kehittämisen teemojen miettimiseen - ei työkalun käyttöönoton suunnitteluun. 

Lupaamme lisäarvoa heti ensimmäisestä työpajasta.

Modulaarinen ja käytössä rikastuva

Kokonaisuus on modulaarinen ja voit kehittää ja laajentaa sen käyttöä eri osa-alueille tai liiketoiminnan yksiköihin joustavasti pala kerrallaan. Voit huoletta aloittaa käytön vaikkapa myynnin ja markkinoinnin alueilla ja laajentaa myöhemmin esim. tuotannollisiin prosesseihin.

 

Malli rikastuu jokaisella laajennuksella, mutta lisäarvoa ja vahvaa ymmärrystä saat heti ensimmäisen kokonaisuuden hyödyntämisen myötä.

Vastaavasti digitalisaation eri ulottuvuuksissa voi – ja kannattaa – edetä pala kerrallaan.

Usein työ alkaa liiketoiminta- ja sovellusarkkitehtuurin ympäriltä ja tästä voidaan sitten tarpeista ja prioriteeteista riippuen edetä vaikka käsitemalleihin ja data-arkkitehtuuriin tai integraatioiden hallintaan. Se voi alla myös tietoturva- tai laatustandardien jalkauttamisenhallinnan työkalu. 

Voit hyödyntää Twinia monella eri tavalla - lähdöstä riippumatta se on yhteensopiva tulevaisuuden kanssa.​

Tuo rakenteen ja mallin liiketoiminnan ja digitalisaation elementtien dokumentointiin ja tiedonhallintaan

strategyideasconceptbusinessfuturisticgraphiciconandgoldenchessboardgameblackcolortone.jpg

Yhden totuuden lähde 

Oikein käytettynä Twinista tulee yhden totuuden lähde, joka koostaa keskeiset liiketoiminnan ja digitalisaation ulottuvuudet sekä riippuvuudet ja auttaa organisaatiossa kehittämisessä.

Twin on suunniteltu tietoturvalliseksi ja siinä hyödynnetään lukuisia kehittyneitä tietoturvallisuuden hallinnan ja koventamisen ratkaisuja. Todennäköisesti se on yksi parhaiten suojatuista organisaatiosi palveluista.  

Twin SaaS – palveluun suosittelemme mukaan Digitalisaatiokehtityksen kumppanuuspalvelua, jonka avulla pystymme tukemaan matkaasi arkkitehtuurin ja kehittämisen hallinnan polulla niisssä asioissa, joissa koet sen tarpeelliseksi.

Oleellista Twinin suhteen on kuitenkin varmistaa organisaation ihmisten itsenäinen käyttö ja jalkautuminen todelliseksi työkaluksi.

NightSky_AdobeStock_223412156.jpg

Esimerkkejä asioista, joita voit Twinin avulla hallita ja mallintaa.

Tutustu videoihin ja kysy lisää - hyödyntämismahdollisuuksia on paljon. 

Pääprosessit
00:21
Havainnot
01:16
Ihmiset
00:14
Sovellustieto
00:28
Prosessien tekijät
00:14
Kehittäminen
00:19
bottom of page