top of page
  • Writer's pictureHarri Takala

Robotit, sensorit ja automaatio – Kuka niistä vastaa?

IoT-ratkaisut yhdistävät fyysisen ja digitaalisen maailman.

Ne on sulautettu konkreettisiin esineisiin, jotka muodostavat yksinkertaisia tai paikon erittäin laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Ne kommunikoivat tietojärjestelmien kanssa langallisten tai langattomien verkkojen kautta ja mahdollistavat fyysisen maailman elementtien monitoroinnin ja yhä useammin kontrolloinnin.


Mitä ne käytännössä siis ovat? Yksinkertaisimmillaan ne voivat olla vaikkapa sensori ovenpielessä, joka laskee oviaukon läpi meneviä ihmisiä tai monimutkaisimmillaan suuri määrä sensoreita ja ohjausjärjestelmiä, jotka kontrolloivat ja hallitsevat koko rakennuksen kiinteistöautomaatiota. Yksittäisten IoT-laitteiden kyvykkyydet lisääntyvät jatkuvasti ja tämän päivän älysormuksessa on kyvykkyyksiä, joista kokonainen laboratorio parin kymmentä vuotta sitten olisi ollut kateellinen.


Milloin ratkaisu on IoT-ratkaisu ja milloin se siirtyy digitalisaatiokehityksen vastuualueelle? Tulkintoja on valtavasti, mutta yksinkertaistaen voidaan ajatella että mikäli laite tuottaa dataa, jota käsitellään ratkaisun ulkopuolella se muuttuu digitalisaatiokehityksen työkaluksi. Jos tähän yhdistetään vielä kiinnittyminen langallisiin tai langattomiin verkkoihin ja datan siirtäminen automaattisesti tietojärjestelmään on tilanne selvä. Kyvykkyys datan perusteella ohjata itseään tai siihen sidoksissa olevia muita laitteita edustaa IoT -maailmaa, johon olemme yhä laajemmin astumassa. Fyysiset laitteet ilman IoT-kyvykkyyksiä muuttuvat keräilyharvinaisuuksiksi tai hyvin yksinkertaisten mekaanisten työkalujen yksinoikeudeksi.

2030-lukua lähestyttäessä IoT-maailman hallitseminen on yksi tärkeimmistä digitalisaatiojohtamisen painopisteistä.

IoT-ratkaisujen lisääntyminen tuo kokonaan uudenlaisen ulottuvuuden hallintaan valtavalla muutospontentiaalilla. Ne ovat olleet pitkään tietyllä tavalla ei-kenenkään maalla yhdistäen IT-ratkaisujen ja esim. kiinteistö ja tuotantoautomaation ominaisuuksia.


Näiden kyvykkyydet ja toisaalta vaatimukset vaikkapa tietoturvallisuuteen ja ongelmatilanteiden hallintaan ovat hyvin samankaltaisia, kuin minkä tahansa tietojärjestelmän tai ohjelmiston. Tosin yleensä erityisesti ongelmatilanteissa näistä aiheutuvat seuraukset ovat välittömämpiä ja näkyvämpiä sekä vaikutuksiltaan suurempia. Tämän maailman hallitseminen onkin yksi tärkeimmistä kokonaisuudesta modernissa organisaatiossa.


Liiketoiminnan tehostamisen ja optimoinnin mahdollisuudet näiden taidokkaassa hyödyntämisessä ovat valtavat. Digitalisaatiokehityksen potentiaalissa tämä maailma on todennäköisesti kaikkein merkittävin.

Mahdollisuudet luoda näiden kautta täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ovat suuria, mutta samaan aikaan kokonaisuuden heikko hallinta voi johtaa katastrofaalisiin seurauksiin.

Ehkä meidän ei vielä tarvitse pelätä Terminator tarinoiden Skynetin muuttumista

itsensä tiedostavaksi kokonaisuudeksi, joka alkaa taistella hallinnasta. Yhtä kaikki hyvin helposti tekniikka muuttuu kuitenkin rengistä isännäksi ja sen se tekee ihan sen kummemmin tietämättä. Siihen riittää se, että me emme tiedä siitä tarpeeksi.


IoT-maailman hallinta on osa liiketoiminnan digitaalisesta kaksosta ja voimme auttaa sinua Twinin avulla. Tutustu siihen tarkemmin.

Comments


bottom of page