top of page
  • Writer's pictureDigileaper

Puhuri tekee maailmasta paremman

Maailma muuttuu kohti fossiilivapaata energiantuotantoa. Tuuli ja aurinkovoima luovat mahdollisuuksia päästöttömän ja ehtymättömän energialähteen ympärillä ja Suomi on matkalla merkittäväksi energian viejäksi. Puhuri on osa tätä tarinaa ja edelläkävijä toimialalla. Puhurin ensimmäiset tuulipuistot ovat aloittaneet toimintansa jo yli 10 vuotta sitten ja tänään yhtiön hallussa oleva kapasiteetti lähentelee jo 300 megawattia. Valmisteilla ja luvituksessa on moninkertainen määrä tuulivoimaa ja yhä useammin myös aurinkovoimaa.  

Mittasuhteisiin asian saa kun ymmärtää, että Puhurin puistot ylittävät lähitulevaisuudessa Olkiluoto 1:n kapasiteetin. 

Se että tuulivoimalan roottorin lavat saadaan horisontissa pyörimään, vaatii kuitenkin valtavasti suunnittelua ja valmistelua sekä pitkälle hiottuja prosesseja. Digitalisaatiosta onkin yhtiön voimakkaan kasvun myötä tullut keskeinen mahdollistaja ja työkalu niin suorituskykyisen operatiivisen toiminnan ympärille, kuin yhä laajempien ja monimutkaisempien hankkeiden hallintaan. 


Eine Uusitalo johtaa pitkällä kokemuksella yhtiön taloushallintoa ja hänellä on vahva kädenjälki myös digitalisaatiokehityksen teemoihin.


”Yhtiön kasvun myötä oli selkeästi nähtävissä tarve sekä prosessien yhtenäistämiseen ja terävöittämiseen. Samalla tilaa on tullut moninaiseen teknologian hyödyntämiseen.


Yhtiön pitkä historia ja erityisesti alkuvaiheen vahvat henkilösuhteet ovat olleet voimavara, mutta se on tarkoittanut myös epäyhtenäisiä prosesseja.”, Uusitalo pohtii.   

”Liian suuri henkilösidonnaisuus muodostaa ajan mittaan ongelmia ja järjestelmien avulla toiminnan hallittavuus pystytään kasvussa säilyttämään. Muutos on tehtävä ajoissa” 

Puhurin on tehnyt digiloikkia jo vuosia Digileaperin kanssa.  Viimeisimpänä kehityskohteena on ollut hankehallintaan liittyvän järjestelmäekosysteemin rakentaminen. Prosessit ovat pitkiä niin aktiviteettien, kuin elinkaarienkin osalta ja ne läpileikkaavat laajasti yhtiön toimintoja. Valmista järjestelmää ei ollut ja se rakennettiin olemassa olevaan ekosysteemiin, poimien parhaita kyvykkyyksiä eri ratkaisuista ja yhdistäen nämä kokonaisuudeksi. Tässä tärkeässä roolissa olivat jo hankitut työkalut ja niiden kehittäminen.  

Puhurin malli on tätä päivää, jossa massiiviset toiminnanohjausjärjestelmät syödään aamiaiseksi best-of-breed – tyyppisellä lähestymisellä. Eri ratkaisuista poimitaan parhaat palat. 

Nämä ovat toki lähtökohtaisesti vaikeampia ja erityisesti yhtenäisten sekä eheiden datavirtojen muodostaminen on keskeinen menestystekijä. Vastaavasti ratkaisujen roolittaminen ja hyvä arkkitehtuurisuunnittelu on erityisen tärkeää. Parhaista paloista koostuvan arkkitehtuurin etuna on se, että yksittäiset palat saadaan yleensä itsenäisinä nopeasti käyttöön.  


Digileaper on luotsannut projektia askel kerrallaan eteenpäin Marko Mustosen johdolla. Hän on huolehtinut siitä, että palaset loksahtavat kohdilleen, mutta myös siitä, että tuloksia päästään hyödyntämään nopeasti jo kehitysvaiheessa. 


Uusitalo naurahtaa: ”Ihan kaikkia monimutkaisuuksia ja poikkeamia ei Markolle aluksi edes kerrottu. Luotimme asiantuntemukseen ja tiesimme, että pulmat pala kerrallaan kyllä ratkeavat. Liikkeelle lähdettiin maksatuksen prosesseista ja ideoita jatkokehittämiseen tulee koko ajan lisää.”   


Hankehallinnan kehittämistä edelsi reilu vuosi sitten valmistunut talouden ERP-järjestelmän uudistus. Nyt myös ERP:n lisäarvo kasvaa, kun ketjun alkupäähän tulee järjestelmäohjaus ja talouteen liittyvät prosessit nauttivat lopputuloksista. Digileaper huolehti myös onnistuneesta ERP:n hankinta- ja käyttöönottoprojektin vetämisestä.  


Järjestelmähankkeissa on aina oleellista myös ihmisen huomioiminen. Puhurin hankehallinnan muutoksissa suurin vaikutus tulee vastuiden kirkastumiseen ja mahdollisuuksiin tehdä asiat valmiiksi heti alussa. Aikaisemmin hallinnollisena sisäisinä palveluina tuotettuja asioita tehdään osana operatiivisia aktiviteetteja. Ketjun alkuun se tuo hieman lisää puuhaa, mutta kokonaisuuden edut ovat nykyiseen verrattuna merkittävät.  


Puhurin joukolla on vahva luottamus Digileaperiin. Taustalla on vahva osaaminen toimialaan ja yhtiön toimintaan sekä tietysti digitalisaatiokehityksen teemoihin. Toimittajayhteistyö on Uusitalon mukaan helpompaa Digileaperin kanssa.  

”Ammattitaito ja kyvykkyys muodostaa oikeat kysymykset sekä asiakkaalle että toimittajalle ovat tärkeitä. Me puhumme omaa kieltämme ja Marko kääntää asiat IT-kielelle.” 

Digileaper tuo riippumattomana ulkoisena toimijana myös kliinisyyttä prosessiin. ”Se että ei ole kummankaan palkkalistoilla on neuvotteluvaltti. Meidän toimittajamme tietävät, että asiat on hoidettava hyvin. Digileaperin avulla meillä on hyvä osaaminen prosessiin ja toimittajat tiedostavat, että laadulla on vaikutusta myös Puhurin ulkopuolella tapahtuviin asioihin.”, jatkaa Uusitalo. 


Puhurin tarina jatkuu navakassa myötätuulessa ja digikehitykseen otetaan askelia myös tulevaisuudessa. Hankehallintaa laajennetaan ja yhtiön digitaalisen kaksosen malli Twinissa laajenee ja syvenee pala kerrallaan. IT-sopimusten ja kustannusten hallinnan vienti osaksi arkkitehtuuria on seuraava askel, samalla jatkaen data-arkkitehtuurin ja tiedonhallinnan terävöittämistä sekä data-alustan rakentamista.  


Puhuri näyttää tietää energiamurroksen vahvana ajurina, jota yhtiön panokset digitalisaatiokehitykseen ja sitä kautta tapahtuvaan toiminnan parantamiseen tukevat. Tulevaisuudessa vauhti kiihtyy, kun energiamarkkinaan lisätään vety ja synteettiset polttoaineet.  


Pohjanmaalla muutetaan maailmaa. 

Comments


bottom of page