top of page
  • Writer's pictureHarri Takala

Muutokset onnistuvat, jos ne suunnitellaan onnistumaan

Kehittäminen lähtee nykytilanteen ymmärtämisestä ja tavoitteiden asettamisesta. Mikäli kokonaisarkkitehtuurin tilannekuva on hallussa, ensin mainittuun on hyvät edellytykset ja fokus voidaan laittaa tarvittaviin yksityiskohtiin. Ja tavoitteeseen.Digitalisaation kehityspolulla nykytilasta on tärkeä poimia havainnot ja huomiot, joiden avulla voidaan jäsentää ymmärtää haasteet ja pulmat. Ei riitä, että olemme tunnistaneet prosessin työlääksi vaan meidän on ymmärrettävä mitkä ovat ne juurisyyt mitkä johtavat siihen. Kehityksessä voidaan ratkaista vain ongelmia, jotka on tunnistettu. Ja toivottavasti juuriongelma on tunnistettu, eikä siitä johtuva oire.

Muutosprojektien ongelmana ei ole löytää riittävästi kehitettäviä asioita – ongelma on toteuttaa ne mitkä sovittiin ratkaistavaksi ja pysyä suunnitelmassa. Tärkeä osa kehittämistä onkin rajausten tekeminen.


Tavoitteiden asettamisessa on keskeistä ymmärtää vaikutukset isoon kuvaan ja eri ratkaisujen roolittamiseen. Kun muutos toimii teoriassa on mahdollisuuksia onnistua myös käytännössä. Tuotetiedonhallinnan ja ERP:n välinen nimikkeiden hallinnan roolitus on syytä miettiä loppuun asti ennen kuin järjestelmien rekisterit konfiguroidaan ja otetaan moduulit käyttöön.

Arkkitehtuurivirheiden korjaaminen kesken hanketta on vaikeaa ja kallista ja keinot ovat hyvin rajalliset.

Muutosten toteuttamisessa vaikutusten huomiointi ja niiden hallinta keskeinen osa onnistumista. Vaikka me muutamme teknologiaa, me muutamme yleensä myös prosessia, ihmisten toimintaa työssään sekä vaikutusta, jonka prosessi liiketoimintaan tuottaa. Muutos yksittäisessä järjestelmässä voi vaikuttaa myös siihen sidoksissa oleviin sovelluksiin, integraatioihin ja datasisältöihin. Muutoksessa onnistuminen tarkoittaa, että olemme onnistuneet tunnistamaan vaikutusalueet ja suunnitelleet ja valmistelleet muutoksen siten että se onnistuu kokonaisuutena. Hyvä suunnittelu tarkoittaa myös sitä että siihen liittyvää tietoa on helppoa jakaa. Näin eri sidosryhmät voivat myös auttaa onnistumisessa – tai joskus heiluttaa myös punaista lippua mikäli jokin oleellinen kulma on syystä tai toisesta ymmärretty.


Onnistuminen muutostenhallinnassa ei ole sattumaa tai edes erityisen vaikeaa. Se voi olla kuitenkin työlästä.

Muutostenhallinnassa työn painotuksen voi valita. Voit painottaa sen alkuun ja hyvään valmisteluun – tai loppuun ja ongelmien hallitsemattomien seurausten kanssa painimiseen.

Työn määrä on suurempi jälkimmäisessä, mutta niin on toki jännityskin ja lisäksi jälkipolville voi tulla hupaisia tarinoita kerrottavaksi. Yleensä kollegasta.

Kommentare


bottom of page