top of page
  • Writer's pictureJuha-Pekka Honkanen

Digitalisaatio paljastaa yrityksen arvot

Yleinen käsitys digitalisaatiosta on hyvin teknologiakeskeinen. Tietojärjestelmät, tietoliikenneyhteydet ja data-arkkitehtuuri nousevat tällöin itsearvoiseen asemaan.


Todellisuudessa kyse on tästä: Digitalisaatiota edistetään ihmisten tukemiseksi. Siksi myös uudistuksessa ihmisillä – digiloikkaa ottavan yrityksen henkilökunnalla – on oltava keskeinen rooli. Uusi hanke koetteleekin aivan ensimmäisenä organisaation arvoista ihmisläheisyyttä, ei kykyä teknologioiden keskellä luovimiseen.

MPY Telecom valitsi Digileaperin ja Harri Takalan sen digitalisaatiokehityksen projektijohtoon yhteisten arvojen perusteella.

”Jaamme paljon samoja arvoja: ihmisläheisyyden, innostuksen tulevaisuuden tekemiseen ja merkityksellisyyden rakentamisen organisaatioon”, MPY Telecomin toimitusjohtaja Matias Bauer sanoo.

Tämä on hänen mukaansa välttämätöntä, jotta MPY Telecom onnistuisi tavoitteissaan. Bauer kuvailee, että MPY Telecomille digitalisaatio on ennemminkin asenteellinen asia kuin teknisen osaamisen alusta. Johtoryhmälle työn merkityksellisyys tarkoittaa, että yritys tarjoaa ihmisille kasvun mahdollisuuden.


"Nyt ihmisten sitoutuminen yhteiseen hankkeeseen on paljon vahvempaa.” – Matias Bauer, MPY Telecom

”Harrin tärkein tehtävä on auttaa johtoa voimaannuttamaan työntekijöitä digitaalisten kyvykkyyksien opettelussa ja viemään koko projekti arvopohjaisesti läpi.”

Mentori ja sparraaja

Ihmisten kyvykkyyksien kasvattaminen digitalisaation portailla on Digileaperin osaamisen peruskiviä. Yhteistyö MPY:n kanssa on alkanut jo vuonna 2019 Harri Takalan johtaessa muutosprojektia, kun yritys- ja tietoliikennepalveluita tarjoava MPY Telecom Oyj:n irtaantui omaksi yhtiökseen MPY Palveluista. Onnistunut yhteistyö vahvisti käsitystä siitä, että tulevien vuosien merkittävimmän kehityshankkeen ajuri oli löytynyt.

MPY Telecomin johtoryhmällä oli selkeä visio digitalisaatiohankkeesta. Siinä rakennetaan teknologiaekosysteemi ja digitaalisia kyvykkyyksiä liiketoimintarajojen yli. Bauer sanoo, että kaiken tavoitteena on saada ihmisten välille enemmän aikaa. Johtaminen halutaan saada nousemaan tulos- ja tunnuslukujen seuraamisesta ja prosessien viilaamisesta. Asiakasrajapintaan se tuo lisää varmuutta asiakkaiden kohtaamiseen. Tuloksena on mielekkäämpi työympäristö ja ennakoivampi asiakastyöskentely.

”Luomme vahvan perustan tiedolla johtamiseen. Kun aikaa ei kulu tiedon oikeellisuuden varmistamiseen, sitä riittää aitoon vuorovaikutukseen sekä työntekijöiden että asiakkaiden kanssa.”

Digileaperin rooli on toimia linkkinä, mentorina ja sparraajana yrityksen johdon ja operatiivisen tason työntekijöiden välillä. Harri Takala raportoi johtoryhmälle siitä, miten MPY Telecomin laaja digitalisaatiostrategia toteutuu hankkeessa.

Ero perinteiseen konsultointiin on selvä. Työtä ei tehdä yksistään johtoryhmän kumppanina, vaan myös operatiivisen henkilöstön kanssa, varmistaen että he onnistuvat kehitystyössään. Hanke aloitettiin kattavalla operatiivisen henkilöstön kanssa tehdyllä auditoinnilla.

”Tämän ansiosta operatiivisen tason ongelmat on saatu yhdistettyä isompaan digitalisaatiovisioon. Kun lähtökohta on tämä, ihmisten sitoutuminen yhteiseen hankkeeseen on paljon vahvempaa.”

Ihminen kaiken keskipisteessä

Ihmisläheisyys ja liiketoiminnan kehittäminen eivät ole toisiaan poissulkevia – päinvastoin.

Harri Takala kuvailee, että arvostava ja inhimillinen ote sparraukseen korostuu, kun halutaan ymmärtää todellisia syitä taustoissa ja tavoitteissa ja tehdä pysyviä muutoksia, joihin ihmiset sitoutuvat.

”Digitalisaatiokehityksessä tehdään tuloksia vain ihmisten kautta.”

MPY Telecomin digitalisaatiohankkeen tehtävät kattavat lukuisia alueita ja tavoitteena on mukauttaa ihmisten työtä ja prosesseja kohti digitalisoituvaa ja kasvavaa liiketoimintaa. Automaatiolla haetaan mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä ihmisten työpäiviin ja keskeisessä roolissa on datan hallinta ja siitä saatavan informaation hyödyntäminen eri tasoilla organisaatiota.

”MPY Telecom on perinteikäs yhtiö, jonka ihmisillä ovat arvot kohdallaan ja sydän paikallaan. Yhtiön johto luottaa ihmisiin ja ihmisten kasvuun ja haluaa muuttua ja lisätä toiminnan digitalisaatiota. Mahdollisuus olla mukana merkityksellisessä muutos- ja kasvutarinassa on syy Digileaperin olemassaololle.”

Sparraajan omassa työssä parhaita hetkiä ovat juuri ne, jolloin yhteisen palaveri jälkeen ihmiset silminnähden innostuvat omasta onnistumisestaan.

”Siitä tulee aina hyvälle mielelle. Silloin tiedän, että minäkin olen onnistunut ja olemme yhdessä onnistuneet ottamaan yhden askeleen eteenpäin digitalisaation kyvykkyyden kasvattamisessa.”


MPY Telecom on kumppani-palvelun asiakas, tutustu siihen tarkemmin täältä.

50 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Kommentare


bottom of page