top of page
  • Writer's pictureMarko Mustonen

Millä tiedoilla yrityksesi navigoi?

Matka satamaan on pitkä, jos emme tiedä missä olemme tällä hetkellä, minne tahdomme mennä ja kaiken lisäksi jos satama vaihtaa paikkaa kesken matkan.Harmittavan usein törmää tilanteisiin, joissa organisaation toiminta perustuu henkilökohtaisiin suorituksiin, eikä toimintaa kunnolla johdeta. Kehittäminen ei ole hallittua ja suunnitelmallista vaan pistemäistä, yleensä pohjautuen johonkin yksittäiseen ratkaisuun, jonka myyjä on mahdollisesti hyvällä onnella onnistunut vastaamaan tarjonnan kanssa asiakkaan tarpeeseen. Tämän lisäksi organisaatiolta mahdollisesti puuttuu digitalisaatiostrategia tai sen jalkauttamisessa epäonnistutaan.

Kehittäminen tapahtuu siiloissa eikä organisaation itsensä sisällä ole läpinäkyvyyttä.

Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että toisaalla organisaatiossa ollaan kehittämässä ja käyttöönottamassa ratkaisuja, jotka ovat ristiriidassa toisen osaston tavoitteiden kanssa.

Usein organisaatioissa tunnistetaan henkilöihin liittyviä riskejä, mutta näille ei osata tai kyetä tekemään mitään. Nämä riskit konkretisoituvat vasta siinä vaiheessa, kun henkilö poistuu esimerkiksi toisen organisaation palvelukseen. Jäljelle jäävillä on kenties vain hämärä kuva siitä, minkä parissa kyseinen henkilö työskenteli. Todennäköisesti heiltä myös puuttuu sellainen tartuntapinta, josta asioita voitaisiin lähteä viemään eteenpäin, tai vähintäänkin tuon matkan kiinniottaminen ottaa kuukausia, jos ei vuosia.

Päästäksemme jonnekin, meidän tulee ymmärtää missä olemme tällä hetkellä ja minne haluamme sekä lyhyellä, että pitkällä aikajänteellä päästä.

Vasta tämän jälkeen voimme suunnitella mitkä konkreettiset toimenpiteet johtavat pisteestä A pisteeseen B.

Kuten niin monessa muussakin asiassa, myös strategian jalkauttamisessa korostuvat vastuuttaminen ja läpinäkyvyys. Jokaisen koneiston osan tulee ymmärtää oma vastuualueensa sekä rajapinnat muihin toimijoihin. Tämä kokonaisuus vaatii johtamista.

Meidät kyllästetään nykypäivänä trendisanoilla automatisaatio, digitalisaatio ja robotisaatio. Olivatpa termit kuinka kuluneita tahansa, toimialoja murtava teknologian hyödyntäminen on tullut jäädäkseen.

Kyky uusiutua tulee määrittelemään hyvin pitkälle organisaatioiden menestyksen tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa.

Kyse on viime kädessä siitä, että hypätäänkö reaktiivisista toimintamalleista tilanteeseen, jossa nyky- sekä tavoitetila on tunnistettu ja ymmärretty

- ja olemme itse laivan ohjaimissa.

Comments


bottom of page