top of page
  • Writer's pictureDigileaper

Luovaa ja opiskelijakeskeistä opiskelua digitaalisessa opiskeluympäristössä

Pieni lappilainen lukio näyttää esimerkkiä, miten 2020 -luvun mahdollisuudet tuodaan osaksi oppimisen arkea. Digitalisaatiokehityksessä hyvä johtaminen ja pitkäjänteinen työ tuovat tuloksia myös oppilaitoksissa. Tämä tarina kertoo myös digitalisaatiouskalluksesta ja siitä, että tulevaisuus on täällä. Siihen voi tarttua ja tehdä muutoksen. Tässä koulussa kasvaa nuoria, joiden digitalisaatiokyvykkyydet ovat kunnossa. Lue pohjoisen koulun rehtorin ajatuksista.

Vieraskynästä: Sari Lantto, rehtori, Ylitornion yhteiskoulun lukio

Ylitornion yhteiskoulun lukio sai syyskuussa 2021 upean kansainvälisen tunnustuksen, kun se nimettiin Apple Distinguished School -kouluksi tunnustuksena hyvästä johtajuudesta, erinomaisesta opetuksesta ja vuosien pitkäjänteisestä työstä digitaalisen oppimisympäristön kehittämiseksi. Lukion oppimisympäristö on ollut lähes 100% digitaalinen jo vuodesta 2013 lähtien. Koko työskentelyprosessi tiedon analysoinnista sisällön tuottamiseen ja arviointiin sekä palautteen antamiseen on digitaalinen. Jokaisella lukiolaisellamme on käytössään henkilökohtainen iPad. Tämän lisäksi meillä on Apple Pencil kyniä ja näppäimistöjä lainattavaksi oppituntien aikana.Digitaalisuuden tavoitteena on luoda joustava oppimisympäristö, joka mahdollistaa opintojen henkilökohtaistamisen, edistää luovuutta, antaa välineitä verkostoitumiseen sekä kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja muita laaja-alaisia taitoja, joita tarvitaan jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Toimintaamme ohjaava visio ”Erilaiset lähtökohdat, yhtäläiset mahdollisuudet menestyä” kertoo siitä, kuinka kaiken toimintamme keskiössä on opiskelija, hänen unelmansa, tavoitteensa ja hyvinvointinsa.

Yksi oppimisympäristön muutoksen taustalla olevista syistä on halu kirkastaa opiskelun ja oikean elämän välistä yhteyttä - koulu ei voi olla eristäytynyt saari, jossa mikään ei muutu vuosikymmeniin. Opiskelu on mielekkäämpää ja tarkoituksenmukaisempaa ympäristössä, jossa pyritään seuraamaan aikaa ja käyttämään samanlaisia työvälineitä ja työskentelytapoja, kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. Meillä on laajat kansainväliset verkostot, jotka tuovat oman lisänsä lukion oppimisympäristöön. Teemme paljon projekteja, joissa yhdistämme digitaalisuuden luovuuteen ja oppiainerajat ylittävään opiskeluun. Pandemian vuoksi emme ole päässeet viime aikoina matkustamaan, mutta verkon välityksellä tapahtuvia kohtaamisia tai virtuaalimatkailua matkustusrajoitukset eivät estä. Virtuaalimaailmassa olemme päässeet vierailemaan vaikkapa Berliinissä, sukeltamaan syvälle ihmisen anatomiaan ja tutkimaan sademetsiä ja aavikoita.


Toinen erittäin tärkeä syy digitaalisten työvälineiden ja -tapojen käytölle on mahdollisuus tukea nuoria, joilla on esim. lukivaikeus tai muu opiskeluun liittyvä erityisen tuen tarve. iPadin sisäänrakennetut käyttöapuominaisuudet tekevät digitaalisesta materiaalista saavutettavaa ja multimodaalisen sisällön tuottamiseen tarkoitetut sovellukset mahdollistavat osaamisen osoittamisen ja muullakin tavalla kuin tekstimuodossa. Meillä tehdään paljon elokuvia, podcasteja ja tuotoksia, joissa yhdistetään ääntä, videota, animaatioita, kuvia, kaavioita ja tekstiä.

Näin myös ne, joille kirjallinen ilmaisu ei ole se kaikista vahvin tapa tuottaa sisältöä saavat ajatuksensa kuuluville.

Kolmas syy digitaalisuudelle on halu varmistaa laaja-alaisten taitojen kehittyminen. Perinteinen opettajajohtoinen opiskelu, jossa kaikki opiskelevat samaa asiaa yhtä aikaa suorissa riveissä istuen, ei ehkä ole paras vaihtoehto, jos halutaan kannustaa vuorovaikutukseen, yhteistoiminnallisuuteen, kriittiseen ajatteluun ja luovuuteen.

On tärkeää, että nuori kokee pystyvänsä vaikuttamaan omaan opiskeluunsa, koska se lisää motivaatiota, mikä puolestaan edistää oppimista.

Tehtävä, tiimi, toteutustapa ja työskentelyn aikataulu ovat asioita, joihin digitaalisuus antaa paljon erilaisia vaihtoehtoja.Opettajan näkökulmasta digitaalisuus on tuonut opettamiseen, arviointiin ja palautteen antamiseen todella paljon uusia ulottuvuuksia ja työskentelytapoja ja se säästää myös aikaa. Työskentelyprosessit ovat erittäin monipuolisia, mutta hyvin selkeitä ja toimintavarmoja.

Kun kaikki toimii, voimme keskittyä olennaiseen eli oppimiseen ja opettamiseen.

Lopuksi haluan kiittää koulumme entistä opiskelijaa Harri Takalaa ja Digileaper Oy:tä joululahjasta koko koulun puolesta! Lahjoituksen myötä saamme hankittua opiskelijoille oppi- ja välituntikäyttöön todella tarpeelliset ja toivotut toiset VR-lasit ja koulun aulaan suuren näytön, josta olemme kaikki jo kauan haaveilleet. Siitä tulee koulun sydän - meidän nuotiopiirimme, kohtaamispaikka, jonka äärelle kokoonnumme viettämään koulun arkea ja juhlaa.


Lämmin kiitoksemme! Sari Lantto, rehtori


Comments


bottom of page