top of page
  • Writer's pictureDigileaper

Kaikki lähtee ihmisistä ja rakkaudesta

Sinä olet tärkein.

Kaikki digitalisaatiokehityksen asiat, olivat ne ensimmäisiä askelia uusien järjestelmien käytössä tai hienosäätöä automatiikan jatkokehityksessä onnistuvat tai kaatuvat ihmisten toimintaan. Kuinka vahvaa ja hienoa vipua ihminen vääntää, on kiinni digitalisaatiokypsyydestä – mutta tärkein asia on kuitenkin, että vipua väännetään. Ja oikeaan suuntaan.


Liiketoiminta IT:n kehityksen alkuaikoina oli mallina, että jos jossain kehitysasiassa alkoi edes haiskahtaa tietokoneella tehtävät asiat, siitä tehtiin tiketti IT:lle ennen kuin palaveri oli ehtinyt edes päättyä. Se oli helppoa aikaa – tietohallinto vastasi IT:n kehittämisestä. Vastasiko oikeasti?


2000-luvulle siirryttäessä homma muuttui vuosi vuodelta hankalammaksi, kun tarvittavia asioita alkoi nousta enemmän ja enemmän esille. Palkattiin enemmän IT-ihmisiä, sovellusasiantuntijoita ja tehtiin palvelusopimuksia sinne tänne. Ja vauhti kiihtyy.Liiketoiminta ei voi ulkoistaa digitalisaatiokehitystä IT:lle.

Mitä pidemmälle ja syvemmällä liiketoiminnan kehittämisessä mennään sitä tärkeämpää on liiketoiminnan ihmisten vahva hallinta. Tämän päivän kehittämisessä oleellista on yhdistää liiketoiminnan vahva substanssiosaaminen teknologiakehityksen taustalle. Oikeiden kehitysasioiden tunnistaminen ja sisältöjen määrittely vaatii hyvää ymmärrystä ja osaamista operatiivisista prosesseista ja järjestelmien päivittäisestä käytöstä. Tätä osaamista on vain liiketoiminnalla.


Digitalisaatiokisassa menestyvien yritysten taustalla on yksi yhteinen nimittäjä: liiketoiminnan sitoutuminen.

Digitalisaatiokehitys on liiketoimintaprosessien avainhenkilöiden, johdon ja sovellusten avainkäyttäjien yhteistyötä. Myös digitalisaatiojohdolla on tärkeä rooli ja siitä myöhemmin, mutta peli voitetaan tai hävitään ensin mainittujen kautta. Tärkeintä on varmistaa, että liiketoiminnan ihmisillä on menetelmät, ymmärrys ja edellytykset kantaa asiassa vastuuta tehdä muutoksia.


Heistä huolehtiminen ja heidän onnistumisen mahdollistaminen on kuin rakkautta ja huolenpitoa. Tukea ja kannustamista, luottamusta, toruja tarvittaessa sekä ohjeita oikeiden polkujen valintaan. Ja lopulta ylpeyttä, kun he onnistuvat. Pelkkä palava intohimo ei kuitenkaan riitä vaan tähän tarvitaan mietityt menetelmät ja työkalut niiden jalkauttamiseen. Niiden avulla tunnistetaan mihin huomio on tarpeen kiinnittää ja mahdollistetaan yhtenäinen toiminta ja saadaan kattavasti dataa johtamiseen. Rakastamisen taitoa on käyttää tätä dataa oikein ja auttaa ihmisiä kasvamaan tehtävissään ja onnistumaan.
Hyvän johtamisen paras mittari on onnistuneiden ihmisten hymyn leveys. Ja hymyilevien kasvojen määrä.

Liiketoiminnan digitaalinen kaksonen auttaa hallitsemaan kokonaisuutta ja tuo konkretiaa digitalisaatiokehityksen tueksi. Se auttaa ihmisiä onnistumaan. Lue lisää lataamalla opas.


Lataa ilmainen Digitaalinen kaksonen -käsikirja tästä:
コメント


bottom of page