top of page
  • Writer's pictureHarri Takala

Energiayhtiön kehittämisessä musta voi olla valkoinen

Energiateollisuus on läpikäynyt valtavaa murrosta viimevuosien aikana. Toimintaympäristön digitalisaation ympärillä on sattunut ja tapahtunut. Sähkömarkkinoiden muuttuminen toi mukanaan myyntiyhtiöt ja datahubin ja maailman muuttuminen on vaikuttanut meidän arvoihimme kuluttajina.Vastuullisuuden teemat ovat tänään useissa päätöksissä hyvin merkittävässä roolissa ja viime vuosien myllerrys maailmalla ja sitä kautta energiahintojen heittelehtiminen on muuttanut toimintaympäristön dynamiikkaa pysyvästi. Toimintaympäristön teknologian ja automaation lisääntyminen verkonhallinnassa yhdessä turvallisuusympäristön muutosten kanssa pitää huolen, että kehittämissuunnitelmat ovat kiireisiä myös tulevaisuudessa.     


Energiateollisuudessa on digitalisaatiokehityksessä laitettu paljon likoon – mutta aina korrelaatio lisäarvoon ei ole ollut paras mahdollinen. Sähkö tai lämpö eivät ole uusia keksintöjä ja valtaosalle yhtiöistä on kirjoitettu jo useampi historiikkikin, joten kehittämistä ei tehdä ns. greenfieldinä. Samaan tavoitteleva kehittämissuunnitelma on aivan erilainen, jos se tehdään puhtaalta pöydältä.

Loogiset ja itsestään selvät ratkaisut tyhjällä pöydällä voivat olla vakavia virheitä pitkään rakennetussa maailmassa.  Joskus musta muuttuu valkoiseksi. 

Kymmenien vuosien saatossa tehdyt rakenteet ja sen päälle toteutetut digitalisaatiokerrokset ovat luoneet perustan, jonka päälle uuden rakentaminen tai muuttaminen vaatii taitoa ja pitkäjänteisyyttä. Useissa yhtiöissä taustalla on lisäksi erilaisten kuntaorganisaatioiden kautta muodostuneet hallintorakenteet, joissa eri liiketoimintayksiköitä on kehitetty täysin toisistaan irrallaan ja vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana mahdollistettu konsernisynergioiden huomiointi.  


Eri liiketoimintayksiköiden menettelyt ja prosessit on rakennettu vuosien saatossa erilaisiksi ja yleensä ne myös toimivat. Asioiden yhtenäistäminen vain yhtenäistämisen vuoksi on vaikeasti myytävä ajatus. Ja vaikka sellainen päätettäisiinkin tehdä, sitoutuminen oikeasti on vielä ihan toinen tarina.   


Kehittämisessä on kolme keskeistä teema: läpinäkyvyys, pitkäjänteisyys ja aika.  

Läpinäkyvyys on keskeinen yhteisen ymmärryksen perusta ja mahdollistaa yhtenäisen tilannekuvan. Mikäli läpinäkyvyyttä ei ole, kehittäminen tapahtuu siiloissa ja näkemystä yhteisiin tavoitteisiin on vaikeaa saada.  


Pitkäjänteisyys on tärkein digikehityksen teema. Jos linjauksen muuttuvat aina uuden vuosisuunnitelman tai strategiakauden aluksi, voi etenemä 5-10 aikana olla heikko. Vaikuttava kehittäminen on ketjutettujen muutosten tekemistä. Jos ne eivät mene samaan suuntaan, hyvästä pöhinästä ja hien vuodatuksesta huolimatta voi tunnelma muutaman vuoden päästä olla apea.    


Toimivaan liiketoimintaympäristöön muutosten jalkauttamisessa on oltava malttia. En ole vielä koskaan kuullut projektin jälkeen harmittelua, että tehtiin liian pieni muutos. Muutokselle täytyy antaa aikaa ja pienetkin muutokset on tehtävä.  


Onnistuneissa muutoksissa ovat yleensä mukana ne samat liiketoiminnan avainihmiset, kuin monissa muissakin tärkeissä toiminnan teemoissa. 

Muutosten sovittaminen realistisesti avainihmisten aikatauluihin vaatii malttia, jota ei kunnianhimoisiin kehitystiekarttoihin useinkaan ole istutettu.     

 

Hyvässä kehittämisessä kolme edellä mainittua peruskiveä ovat kunnossa ja niiden päälle rakennettu tiekartta on kestävä. Digileaper auttaa energiayhtiötä onnistumaan kehittämisessä vahvalla toimialaosaamisella ja pitkällä kokemuksella. Me tiedämme milloin musta on musta ja milloin se vain näyttää siltä. Tutustu palveluihimme ja ole yhteydessä. 


Olemme myös mukana Sähköverkkopäivillä Helsingissä 12. -13.6.2024. Nähdään siellä.Kommentare


bottom of page